Vyhľadať

XI. Pražský oční festival – kazuistiky

OD

3.11.

DO

3.11.

ÚČASŤ

Prezenčne

témy

Varia

Informácie

Organizačný výbor:

MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., FEBOS-CR – prezident festivalu

prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., FCMA – čestný predseda festivalu

prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO – čestný predseda festivalu

prof. MUDr. Milan Izák, Ph.D., FEBO – čestný hosť festivalu