Vytvorte si účet

Prihlasovacie údaje
Osobné údaje
Údaje o pracovisku
Členstvo v Združení ambulantných očných lekárov
Stanete sa členom ZAOL a budete mať prístup do Separé zóny. Je potrebné uhradiť ročný členský poplatok.
Budete mať prístup len na portál očnéinfo.sk za účelom pridávania príspevkov
Členský poplatok vo výške 65€ za rok prosím uhraďte do 14 dní bankovým prevodom
 
IBAN: SK41 7500 0000 0040 0349 7962
BIC: CEKOSKBX
Banka: ČSOB
Poznámka pre prijímateľa: Meno člena