Členovia výboru

Združenia ambulantných očných lekárov

Dr. med. Kulanga

MUDr. Schwarz

MUDr. Lašková

MUDr. Veselá

MUDr. Foľtová

MUDr. Grossová

MUDr. Madaj

MUDr. Krištofovičová

MUDr. Besedová
MUDr. Veselý
MUDr. Škodová

mudr_kristufovicova

MUDr. Adriana Krištofovičová

Prezidentka

CHIROF s.r.o.
Náb. A. Hlinku 27
920 01  Hlohovec

MUDr. Pavol Veselý

viceprezident komunikácia so SOS

VESELY Očná Klinika, s.r.o.,
Karadžičova 7610/16
821 08 Bratislava

mudr_katarina_besedova

MUDr. Katarína Besedová

Regionálne zastúpenie západné slovensko

OFTAL KABE s.r.o.
Dostojevského rad 2546/11
811 09  Bratislava

mudr_foltova

MUDr. Daniela Foľtová

REGIONÁLNE ZASTÚPENIE východné slovensko

DEJA s.r.o.
Sv. Jakuba 21
085 01 Bardejov

Dr. med. Miroslav Kulanga, FEBO

on-line komunikácia, správa členov

Očná klinika Kulanga, s.r.o.
Športová 1397/1
058 01 Poprad

2

MUDr. Silvia Lašková

REGIONÁLNE ZASTÚPENIE stred/východ SR

SUMMIT EYE s.r.o.
Chrapčiakova 664/1
052 01 Spišská Nová Ves

Screenshot_20220912-123711_Gallery

MUDr. Eva Schwarz

REGIONÁLNE ZASTÚPENIE stred/západ SR

L@E s.r.o.
Jilemnického 22
031 01 Liptovský Mikuláš

mudr-grossova

MUDr. Monika Grossová

Náhradníčka

OPTO-VISION
Pionierska  866/1
96212  Detva

Poradní členovia

Združenia ambulantných očných lekárov

MUDr. Ľubica Veselá

Zakladateľka ZDRUŽENIA

VESELY Očná Klinika, s.r.o.,
Továrenská 8
040 01 Košice

ZSOL_Icon.svg

MUDr. Róbert Madaj

Komunikácia so ZAP

eyemed
Nábrežná 5
97101 Prievidza

ZSOL_Icon.svg

MUDr. Miriam Škodová

Komunikácia so ZDRAVITou

LAMPYRIS, s.r.o.
Fedinova 9
851 01 Bratislava

Právne oddelenie

Združenia ambulantných očných lekárov

JUDr_Daša Hlavatá

JUDr. Dáša Hlavatá

advokátka