Vyhľadať

Prečo združenie vzniklo?

Ambulantní oftalmológia tvoria najväčšiu skupinu očných lekárov na Slovensku. Charakter ich práce a problémov v ambulanciách sa veľmi líši od ústavných zariadení.

Začiatkom nového storočia bolo jediným združením oftalmológov Slovenská oftalmologická spoločnosť. Jej zameranie na odbornú a vzdelávaciu činnosť však neumožňovalo starať sa o problémy v ambulanciách. Chýbala teda inštitúcia, ktorá by hájila odborné a ekonomické záujmy ambulantných očných lekárov.

V okolitých európskych krajinách pre tento účel slúžia samostatné združenia. A preto aj podľa ich vzoru, vzniklo na Slovensku 13. februára 2003 Združenie súkromných očných lekárov.

Jeho zakladateľkou bola pani doktorka Ľubica Veselá, ktorá bola jeho prezidentkou do roku 2022.

Čo chceme dosiahnuť?

Komunikujme.  Zjednoťme problémy, ktoré nás trápia. Nájdime riešenia spoločne. Diskutujme. Spolupracujme. Prestaňme obývať osamelé ostrovy. Spojme sa. Zjednoťme sa.

V jednote je sila, ktorá nám pomôže zlepšiť naše povolanie a prostredie. Spoločnými silami vyformujeme kvalitnú a efektívnu očnú medicínu na Slovensku.

Ako na to?

Stretnúť sa a diskutovať 2-krát do roka na kongrese, nestačí. Potrebujeme možnosť komunikovať po celý rok a to kontinuálne.

Táto stránka preto slúži ako komunikačná platforma pre všetkých členov ZAOL. V Separé pre členov je zriadené diskusné fórum, kde sa po celý rok spoločne stretávame a diskutujeme. To nám umožní načúvať problémom všetkých kolegov.

Výsledky a témy týchto diskusií potom  ZAOL priamo premietne do svojich konkrétnych aktivít a spolu s riešením ich adresuje na stavovské organizácie, poisťovne a štátnu správu s cieľom presadiť riešenie celoplošne do praxe.

1.

Cez diskusné fórum na www.ocneinfo.sk načúvame problémom, ktoré trápia kolegov v očných ambulanciách.

2.

Výsledky a možné riešenia z diskusií spracujeme. Po prípade vypracujeme potrebné riešenie.

3.

Problém a riešenia predložíme stavovským organizáciám, poisťovniam alebo štátnym orgánom.

Konkrétne ciele a aktivity

v profesnej politike

Zastupovať

ZAOL preberá odborné a ekonomické zastupovanie oftalmológov voči zdravotným poisťovniam a iným predstaviteľom zdravotnej politiky.

Informovať

ZAOL pravidelne informuje a radí svojim členom ale aj nečlenom v profesných a odborných témach.

Súčinnosť

ZAOL ponúka súčinnosť na príprave podkladov týkajúcich sa oftalmológie pre úrady, inštitúcie, zdravotnícke orgány, platcov a kategorizačné komisie.

Odborná spolupráca

ZAOL spolupracuje so Slovenskou oftalmologickou spoločnosťou.

spoločensky

Podporiť komunikáciu

ZAOL sa usiluje zlepšiť informovanosť a komunikáciu medzi kolegami.

Podporiť spoluprácu

ZAOL podporuje zlepšenie vzájomnej spolupráce medzi oftalmológmi.

Zvýšiť význam

ZAOL sa snaží zvýšiť povedomie a význam oftalmológie v laickej spoločnosti ako aj voči úradom a poisťovniam.

odborne

Spoločné štandardy

ZAOL má za cieľ štandardizovať diagnostiku a liečbu v ambulantnej oftalmológii podľa najnovších poznatkov vedy a techniky a zvýšiť tak kvalitu a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Odborne diskutovať

Kolegiálne diskutovať neistoty pri diagnostike alebo liečbe a informovať podľa najnovších poznatkov.

Vzdelávať

ZAOL každý rok na jar usporadúva pracovné dni ambulantných oftalmológov.

Informovať verejnosť

Pravidelne informovať laickú verejnosť o dôležitých témach týkajúcich sa očného zdravia.