XXI. Kongres České vitreoretinální společnosti

Témata pro nadcházející kongres Výborem ČVRS stanovena takto:

1. Diskusní stůl – „Duely na vybraná témata“
2. Věkem podmíněná makulární degenerace
3. Diabetická retinopatie a cévní patologie ve VR oblasti
4. Aplikačnbí centra – moderovaná diskuze (Zpráva o stavu
centrové péče v ČR, vybrané revize a jejich připomínkování,
problematika každodenní praxe center, kazuistiky)
5. Kazuistiky
6. Co udělám, když…? (klasický blok tipů a triků z
chirurgie i medical retiny)

Podrobný program bude zveřejněn v průběhu měsíce října 2022.