Podujatie: MYOPIA CONTROL V KLINICKEJ PRAXI

Vážení oční lekári a optometristi, v mene Optiky Fontána, Vás pozývame na seminár MYOPIA CONTROL V KLINICKEJ PRAXI, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. decembra v príjemných priestoroch Hotelu Gino Park Palace v Považskej Bystrici. Spolu si preberieme odborné témy: Teší sa na Vás Michal a Jitka Krasňanskí, ktorí Vás budú sprevádzať počas celej doby semináru. Pre úspešnú rezerváciu […]

Lieky na mimoriadny dovoz

Na stránke www.ocnekvapky.sk bol pridaný zoznam oftalmologických liekov na mimoriadny dovoz a liekov pre terapeutické použitie v inej indikácii na základe aktuálnych povolení Ministerstva zdravotníctva. V zozname možno lieky vyhľadávať alebo ich zobraziť podľa jednotlivých skupín. Prístup je bezplatný pre registrovaných používateľov stránky.

Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

Vážené kolegyne a kolegovia, na nedávnych Pracovných dňoch ambulantných oftalmológov 2023, ktoré sa konali v apríli v Demänovskej doline ste si mohli vypočuť prednášky z oftalmológie, ale taktiež celý blok prednášok, ktoré sa týkali právneho a ekonomického aspektu prevádzky súkromných očných ambulancií. Išlo o množstvo nových informácii a mnohí z Vás nás kontaktujú, aby sme im dodatočne poskytli tieto informácie. Rozhodli sme sa […]

Upozornenie Lekárskej komory

Upozorňujeme lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na podnikateľské aktivity spoločnosti Profesionálny register, s. r. o.. Táto spoločnosť prostredníctvom svojho zástupcu ponúka telefonickou formou uverejnenie informácie o lekároch a poskytovateľoch (prípadne aj aktualizáciu údajov v registri) na internetovej stránke:  https://www.registerlekarov.sk. Ide  o komerčnú aktivitu tejto spoločnosti, nejde o register vytváraný zo zákona a nemá ŽIADNY súvis s registrom lekárov, ktorý […]