Aktuálne problémy a výzva na súčinnosť

Vážené kolegyne a kolegovia. Dnešný list zasielam všetkým Vám, ktorí ste  v posledných 2 týždňoch poskytli  svoju aktuálnu mailovú adresu  Združeniu ambulantných očných lekárov/ZAOL/. Do dnešného dňa nám prišlo 132 mailových adries. Reagovali ste na našu výzvu adresovanú všetkým lekárom , ktorých mailovú adresu sme mali na zozname z minulosti. Napísalo nám ale veľa lekárov takých, ktorí na […]

Potvrdenie Vašej emailovej adresy

Vážené kolegyne a kolegovia. V mene výboru Združenia ambulantných očných lekárov si Vám dovoĺujem zaslať nasledujúcu informáciu. Výbor Združenia ambulantných očných lekárov má záujem pravidelne informovať ambulantných očných lekárov o všetkých dôležitých aktuálnych informáciách týkajúcich sa prevádzky a chodu očných ambulancií. Realizujeme to prostredníctvom portálu ocneinfo.sk, avšak niektoré dôležité informácie Vám plánujeme zasielať aj prostredníctvom mailov.  V zozname mailových adries, […]

Potrebné kroky po zavedení novej Medzinárodnej klasifikácie chorôb

Vážené kolegyne a kolegovia. V  úvode môjho listu Vám  všetkým želám šťastný a úspešný rok 2023 v mene svojom, aj v mene výboru ZSOL. Mnohí z Vás ste zrejme na dovolenke,  avšak informácia , ktorú Vám potrebujem tlmočiť, je pre všetkých , ale hlavne tých, ktorí aj v týchto dňoch pracujú, veĺmi dôležitá. Možno ste už zaregistrovali, že od 1.1.2023 platí […]

Kongres v Šamoríne: Blok pre ambulantných oftalmológov

Vážené kolegyne, Vážený kolegovia, chceli by sme Vás informovať, že vo štvrtok 20.10.2022 bude na kongrese Slovenskej oftalmologickej spoločnosti v Šamoríne v popoludňajších hodinách blok venovaný práve ambulantnej oftalmológii. Presné miesto a čas bloku pred kongresom ešte upresníme. V tomto bloku bude výbor Združenia ambulantných očných lekárov informovať o novinkách v kódovaní, o revíznych pravidlách poisťovní […]