www.ocneinfo.sk www.ocneinfo.sk
Portál o oftalmológii na Slovensku

Vážená pani kolegyňa,

Vážený pán kolega,

dovoľujeme si Vám zaslať nasledujúce informácie:

I. Novinky pri darovaní 2% z dane

V tejto súvislosti Vám zasielame niekoľko dôležitých informácii.

1. V minulosti  mohla právnická osoba darovať 2% dane nasledujúcom organizáciám a právnym formám: 

  • občianske združenie
  • nadácia
  • neinvestičný fond
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecné  prospešné služby
  • účelové zariadenie cirkvi
  • slovenský červený kríž
  • subjekty vývoja a výskumu
  • protidrogový fond 

V legislatíve došlo k zmene. Organizácie ostávajú nezmenené, avšak tento rok môžu poukázať 2% z dane len tie podnikateľské subjekty, ktoré v priebehu roku 2022 až do termínu podania daňového priznania a zaplatenia dane (zvyčajne do 31.4.2023), darovali 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.

Ak uvedené prostriedky nedarovali, môžu poukázať nie 2%, ale iba 1 % z dane.

2. Darovať 2 % z dane môžete aj ako fyzická osoba, bez podmienky poukázania 0,5 % z dane na verejnoprospešné účely.

3.Existuje možnosť, ako legitímne získať cca. 90 % z Vami darovanej sumy späť pre vašu firmu na nákup materiálno-technického vybavenia ambulancie. 

4. Rovnako existuje možnosť, získať časť z prostriedkov z darovaných 1-2% z dane, ktoré daruje niekto iný (pacient, iná firma) vo Váš prospech.

Ako?

Prostredníctvom nadácie SANUS, Nadácie preventívnej medicíny, ktorej spoluzakladateľom je Asociácia súkromných lekárov. Viac informácii nájdete na stránke nadácie https://www.nadaciasanus.sk/prevencia-2023

II. Nové revízne pravidlá VšZP

Náš predchádzajúci newsletter Vám priniesol informáciu o existencii nových revíznych pravidiel vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Keďže naďalej prichádza od Vás množstvo otázok ohľadom zmien pri akceptovaní niektorých výkonov vo VŠZP, dovoľujeme si Vás znovu upozorniť, aby ste jednotlivé výkony, ktoré zasielate do VŠZP vykazovali v súlade s novými revíznymi pravidlami. Pravidlá nájdete na  našej webovej stráne ocneinfo.sk alebo na stránke VŠZP.

S kolegiálnym pozdravom, 

Výbor Združenia ambulantných očných lekárov 

 

P.S.: Mená jednotlivých členov výboru a ich funkciu nájdete na tejto webovej stránke.

Ďalšie zaujímavosti
21. marca 2023
Opäť dostupné: Carteol, DuoTrav, Tobrex a Tobradex
Informácie z 21.3.2023 Zdroj: ŠÚKL a www.ocnekvapky.sk Aktuálne oznamy ŠÚKL pre oftalmologické lieky si môžete pozrieť tu: https://www.ocnekvapky.sk/sukl-oznamy/
Čítať viac...
3. marca 2023
Dotácia do 5000€ pre oftalmologické ambulancie v Prešovskom kraji
Prešovský kraj ponúka po prvý krát aj oftalmologickým ambulanciám dotáciu vo výške od 500€ do 5000€. Žiadosti je potrebné podať do 31.3.2023. Viac informácii nájdete v nasledujúcej správe:
Čítať viac...
Kvíz
Odhlásiť sa   |   Pozrieť online