OCNEINFO.SK
Portál o oftalmológii na Slovensku

Vážená pani kolegyňa,

Vážený pán kolega,

začiatkom júla Vám Slovenská oftalmologická spoločnosť (SOS) zaslala informáciu o zmene pravidiel preskripcie antiglaukomatík v zdravotnej poisťovni Dôvera. Dôvody a aj riešenie celej situácie sú uvedené v liste SOS. 

Mnohí s Vás sa na nás obracajú s prosbou o vysvetlenie, ako postupovať pri samotnej preskripcii antiglaukomatík. 

Z tohto dôvodu Vás zasielame zoznam základných krokov, ako požadované antiglaukomatikum pacientovi najjednoduchšie predpísať. 

  1. Podľa súčasného nastavenia preskripčných pravidiel poisťovne Dôvera je liekom prvej voľby pri liečbe glaukómu betablokátor.

  2. Ak  chcete predpísať iný liek, ako sú betablokátory a pacient v minulosti nemal v liečbe betablokátor, alebo bola liečba neúčinná, je potrebné  urobiť pri preskripcii tzv. vynútený zápis. Ponúkne Vám ho program, ktorý Vám umožní daný liek predpísať. Súčasťou vynúteného zápisu je aj zápis odôvodnenia do kolónky „poznámka na recepte“, prečo predpisujete daný liek. Napríklad že je liečba betablokátormi kontraindikovaná, zle tolerovaná alebo vnútroočný tlak je nedostatočne kompenzovaný pri liečbe betablokátormi.

  3. Keďže uvedený krok zdravotnej poisťovne Dôvera  môže viesť k tomu, že častejšie siahnete pri liečbe glaukómu po betablokátoroch,  dovoľujeme si Vám pripomenúť potrebu realizácie minimálne EKG pred jeho nasadením. Ešte lepšie je vyšetrenie internistom. Taktiež je dôležité myslieť na kontraindikácie použitia v spojitosti s niektorými antihypertenzívami, niektorými lieky zo skupiny blokátorov Ca-kanálov napr. verapamil.

Ďalšou dôležitou informáciou, ktorou Vás chceme oboznámiť je zverejnenie štandardných diagnostických postupov pri liečbe glaukómu, vlhkej formy VPDM a diabetického makulárneho edému na stránke MZ SR. Ide o nové štandardné postupy vypracované odbornými pracovnými skupinami. Ich zverejnením sa zavádza potreba a vlastne aj povinnosť  postupovať v diagnostike a liečbe uvedených ochorení podľa daných zverejnených postupov.  

Link: https://www.health.gov.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve

S úctou, 

Výbor Združenia ambulantných očných lekárov

Informácie o liekoch

Liek

Oznámenie

Účinnosť

Kanamycin-POS (int opo 1x5 ml (fľ.PE))

Prerušenie dodávky

24.07.23

Dexa-Gentamicin (int opo 1x5 ml (fľ.PE))

Prerušenie dodávky

24.07.23

Informácie zo stránky www.ocnekvapky.sk

Diskusia medzi kolegami

Všetci členovia Združenia ambulantných očných lekárov majú prístup do Separé zóny. Táto slúži ako komunikačná platforma medzi kolegami a umožňuje nám spoločne komunikovať počas celého roka a nielen na kongresoch.

 

V tejto zóne už nájdete niekoľko diskusných príspevkov od našich kolegov. Vytvorte vlastné príspevky alebo pripojte sa k diskusii.

Separé zóna
Odhlásiť sa   |   Pozrieť online